Stängsel Linköping

Schepler: Fence and gate solutions in Linköping

  • Our range of high-quality fencing and gate solutions for both private and commercial customers in Linköping
  • Our focus is on offering tailored solutions that suit our customer’s unique needs and wishes
  • Our commitment to using the highest quality materials and to delivering outstanding service to our customers

Stängsel Linköping

Schepler offers a wide range of high-quality fencing and gate solutions for both private and commercial customers in Linköping. We understand the importance of having a fence or gate that is not only functional, but also aesthetically pleasing and safe. We work together with our customers to create tailor-made solutions that fit their unique needs and wishes. We are also committed to using the highest quality materials to ensure our fences and gates last a long time and look good. And with our outstanding service, you can be sure that you will get the best possible result when you choose Schepler for your fencing and gate needs in Linköping.

Schepler HSS stängsel hägn staket boskap kossor kohage

Hög kvalitet på stängsel

Stängsel för kreatur kan variera mycket och ha olika kvaliteter, helt beroende på vad det är som ska förvaras. Våra staket håller alltid hög kvalitet oavsett variant. Vi hjälper dig hitta en lösning på staket som är hållbart för just dig och din kreatur.

 

Grindar och stängselöppningar

Det är viktigt att du kommer in och ut på ett säkert och smidigt sätt när du arbetar med djuren. Våra grindar och stängselöppningar är designade för framkomlighet och skapar en passage för dig, men även dina redskap och kreatur. 

 
 

Reparationer och service

Ibland går saker sönder av olika anledningar och då kan det kännas skönt att vi bara är ett samtal bort. Våra professionella montörer har lång erfarenhet och hjälper er gärna med att reparera det skadade delarna.