Förskolestängsel

När vi bygger stängsel för skolor och förskolor ligger främsta fokus på säkerhet och trygghet för personal och föräldrar. Vi tar fram de bästa lösningarna för varje enskilt projekt och bygger med kvalitet för bästa möjliga livslängd.

Ett modernt förskolestaket är en säkerhetsfråga för såväl pedagoger som barn och föräldrar

Vi designar, bygger och monterar säkra, trygga staket som passar på alla förskolor. Eftersom varje förskola är unik så designar vi konstruktionen helt baserat på deras förutsättning. När arbetet är färdigställt så har förskolan en trygg miljö där barnen är säkra innanför området.

Schepler HSS förkolestaket grind förskola dagis staket

Kraftfulla konstruktioner

Med en kraftfull konstruktion håller sig barnen på ”rätt” sida av stängslet samtidigt som de inte skadar sig av konstruktionen. Även genompassager och grindar konstrueras på sådant sätt att endast vuxna kan ta sig igenom.

Olika former av konstruktioner

Schepler HSS är experter på att konstruera olika former av staket och stängsel där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet. 

Reparationer och service

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller.