Vilthägn

Vi är experter på att konstruera olika former av vilthägn. Vi bygger alltid med kvalitet och säkerhet i fokus. Djuren ska inte kunna ta sig ut samtidigt som de inte ska komma till skada. Vi finns även med under Länsstyrelsens besiktning och åtgärdar eventuella anmärkningar.

Ett säkert vilthägn kan skapar en trygg zon mellan vilda djur och din vardag

Ett vilthägn räddar många liv varje år, såväl djurliv som människoliv, speciellt när hägn monteras intill närliggande bilväg eller i närhet av tätbebyggelse. Våra vilthägn har en kraftfull konstruktion och ger dig trygghet i många år framåt. 

Schepler HSS stängsel rovdjur

Kraftfulla konstruktioner

Med en kraftfull konstruktion håller sig djuren på ”rätt” sida av området samtidigt som de inte skadar sig av hägnkonstruktionen. Även genompassager och grindar konstrueras på sådant sätt att djur inte kan ta sig igenom,

Olika former av konstruktioner

Schepler HSS är experter på att konstruera olika former av vilthägn där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet. Stängsel kan se mycket olika ut beroende beroende på vart det sätts upp och vilken form av djur som ska hållas i området.

Reparationer och service

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller så du vet att ditt staket alltid håller högsta kvalitet och inte utgör fara för djuren eller dig själv.