Elstängsel

Elstängsel har flera olika användningsområden och passar bra för alla typer av hagar och hägn som ska hålla djur ute och inne. Antal trådar, höjd, val av stolpar samt längd mellan stolpar varierar beroende på vilken funktion som ska fyllas. vi har lång erfarenhet av elstängsel och hjälper dig under hela projektets gång.

Elstängsel har flera olika användningsområden och passar såväl för hagar, hägn och för bygg och företag

När vi konstruerar ditt elstängsel så tittar vi på antal trådar, höjd på stängsel, val av stolpar, området, vad användningsområdet är med mera för att ge dig det absolut bästa och högkvalitativa elstängslet på marknaden. 

Schepler HSS hästhage staket stängsel

Kraftfulla konstruktioner

Med en kraftfull konstruktion håller sig djuren (eller människor) på ”rätt” sida av området. Även genompassager och grindar konstrueras baserat på det givna ändamålet.

Olika former av konstruktioner

Schepler HSS are experts in constructing various forms of electric fencing where safety and quality are the highest priority. Fencing can look very different depending on where it is put up and what kind of animals will be kept in the area, or to provide a business with some form of shell protection.

Reparationer och service

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller så du vet att ditt staket alltid håller högsta kvalitet och inte utgör fara för djuren eller dig själv.