Vägstängsel

För att minska risken för olyckor på motorvägar bygger vi vägstängsel för att hålla de vilda djuren borta. Vi bygger säkra och kvalitativa stängsel med lång hållbarhet för att minimera risken för skador för både människor och djur.

Olyckor med vilt sker oftare än vi tror, dels genom undermåligt underhåll men också genom att det helt saknas vägstängsel längs med Svenska vägar

Våra vägstängsel håller vilda djur borta från landsväg och motorväg samt motortrafikled. Ett starkt vägstängsel skyddar såväl djuren från skada som oss människor.

Schepler HSS vägstaket vägstängsel väg motorväg bilväg

Kraftfulla konstruktioner

Vi är experter på att konstruera vägstängsel som håller djuren borta och som har lång hållbarhet. Våra konstruktioner är skapta för att tåla väder och vind och djurens påverkan.

Tryggt och säkert för alla

Road fences are designed to minimize accidents with animals on motorways and country roads. Our safe fences create a shell protection from us drivers to the animals in nature.

Besiktning och reparation

Vi besiktigar och reparerar på löpande basis åt Länsstyrelsen och gör det gärna för dig med. Som markägare är det ibland svårt att ha koll på att stängsel är helt. Med vår hjälp har du koll.