Fårstaket

I och med att får kan gå ute i stort sett året om kräver fårstaket som tål snö, is och hård vind. Vi erbjuder vi ett koncept där vi finns med från mätning och val av material tills kunden är nöjd med det utförda arbetet. Hög kvalitet och säkerhet för både människor och djur är vårt främsta fokus.

Vi skapar fårhagar som tål väder och vind och med högsta kvalitet i fokus

Fårhagar kan se olika ut och ha olika konstruktioner, vi formger och skapar ett staket som passar era önskemål och som tar höjd för in och utpasseringar samt, matytor, elektricitet och liknande och som samtidigt är smart uppbyggda så inga djur gör sig illa.

Schepler HSS bygga fårhage

Kraftfulla konstruktioner

Med en kraftfull konstruktion håller sig djuren på ”rätt” sida av området samtidigt som de inte skadar sig av hägnkonstruktionen. Även genompassager och grindar konstrueras på sådant sätt att djur inte kan ta sig igenom,

Olika former av konstruktioner

Schepler HSS är experter på att konstruera olika former av fårstaket där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet. Staket kan se mycket olika ut beroende beroende på vart det sätts upp och vilken form av djur som ska hållas i området.

Reparationer och service

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller så du vet att ditt staket alltid håller högsta kvalitet och inte utgör fara för djuren eller dig själv.