Skogshägn

Genom att hägna in nyplanterad skog minskar risken för skador från djur. Ett vilthägn håller djuren ute på ett säkert sätt och ger därmed skogen bästa förutsättningar för en bra tillväxt. Vi finns med från planeringsstadiet tills dess att skogsplanteringen är fullt skyddad.

Våra skogshägn säkerställer att nyplanterad skog får växa sig stark utan att vilda djur eller människor påverkar

Säkerställ så att nyplaneringen av nya träd får chansen att växa sig stark utan påverkan från yttre påverkan. Vi konstruerar inhängningen helt efter era önskemål och krav och kan utforma såväl grindar som inpasseringar och skalskydd mot större djur.

Schepler HSS skogsstängsel plantering träd skog inhängning

Kraftfulla konstruktioner

Med en kraftfull konstruktion håller sig djuren på ”rätt” sida av området samtidigt som de inte skadar sig av hägnkonstruktionen. Även genompassager och grindar konstrueras på sådant sätt att djur inte kan ta sig igenom,

Olika former av konstruktioner

Schepler HSS är experter på att konstruera olika former av skogs där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet. Stängsel kan se mycket olika ut beroende beroende på vart det sätts upp och vilken form av djur som ska hållas i området.

Reparationer och service

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller så du vet att ditt staket alltid håller högsta kvalitet och inte utgör fara för djuren eller dig själv.