Industristängsel

Industriområden kräver effektiv avspärrning för att stänga ute obehöriga och skydda sina resurser. Vi erbjuder kompletta säkerhetslösningar med projektering, material och montering – allt för att minska risken för inbrott, stöld eller skadegörelse.

Kompletta säkerhetslösningar för industristängsel

Ett industri stängsel ska vara stabilt och gärna underhållsfritt, vi ser gärna att det ska passa in i kringliggande miljö för att skapa ett enhetligt utseende. Våra ger dig en säkerhetszon där obehöriga har svårt att ta sig till och du får möjligheten att skydda dina resurser.

schepler hss - taggtråd

Kraftfulla konstruktioner

Med en kraftfull konstruktion håller sig obehöriga på ”rätt” sida av området. Även genompassager och grindar konstrueras baserat på det givna ändamålet.

Olika former av konstruktioner

Schepler HSS are experts in constructing various forms of industrial fencing (with and without electric function) and where safety and quality are the highest priority. We shape your shell protection entirely based on your wishes.

Reparationer och service

We carry out ongoing visual inspections of the fence, construction and repair the fences that are broken, while we are happy to service and maintain the construction at regular intervals so you know that your fence is always of the highest quality and does not pose a danger to the animals or yourself.