Elstängsel hund

Elstängsel hund har flera olika användningsområden och passar bra för alla typer av hagar och hägn som ska hålla djur ute och inne. Antal trådar, höjd, val av stolpar samt längd mellan stolpar varierar beroende på vilken funktion som ska fyllas. vi har lång erfarenhet av elstängsel och hjälper dig under hela projektets gång. Elstängsel  hund.

Elstängsel hund har flera olika användningsområden och passar såväl för hagar, hägn och för bygg och företag. Elstängsel för hund funkar också bra och blir en säkerhet för dig som ägare.

När vi konstruerar ditt elstängsel så tittar vi på antal trådar, höjd på stängsel, val av stolpar, området, vad användningsområdet är med mera för att ge dig det absolut bästa och högkvalitativa elstängslet på marknaden. 

Schepler HSS hästhage staket stängsel

Kraftfulla konstruktioner av elstängsel hund

Med en kraftfull konstruktion håller sig djuren (eller människor) på ”rätt” sida av området. Även genompassager och grindar konstrueras baserat på det givna ändamålet.

Olika former av konstruktioner av elstängsel hund

Schepler HSS är experter på att konstruera olika former av elstängsel där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet. Stängsel kan se mycket olika ut beroende beroende på vart det sätts upp och vilken form av djur som ska hållas i området, eller för att ge ett företag ett skalskydd i någon form.

Reparationer och service av elstängsel hund

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller så du vet att ditt staket alltid håller högsta kvalitet och inte utgör fara för djuren eller dig själv.