Industristängsel leverantör

Industristängsel områden leverantör kräver effektiv avspärrning för att stänga ute obehöriga och skydda sina resurser.
Vi erbjuder kompletta säkerhetslösningar med projektering, material och montering – allt för att minska risken för inbrott, stöld eller skadegörelse. Vi din optimala industristängsel leverantör.

Vi är ledande industristängsel leverantör. Vi erbjuder säkerhetslösningar för industristängsel.

Ett industri stängsel ska vara stabilt och gärna underhållsfritt, vi ser gärna att det ska passa in i kringliggande miljö för att skapa ett enhetligt utseende. Våra ger dig en säkerhetszon där obehöriga har svårt att ta sig till och du får möjligheten att skydda dina resurser. Vi är din ledande industristängsel leverantör.

schepler hss - taggtråd

Vi är den ledande industristängsel leverantör vi erbjuder kraftfulla konstruktioner

Med en kraftfull konstruktion håller sig obehöriga på ”rätt” sida av området. Även genompassager och grindar konstrueras baserat på det givna ändamålet.

Olika former av konstruktioner, vi är din industristängsel leverantör

Schepler HSS är experter på att konstruera olika former av industristängsel (med och utan elfunktion) och där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet. Vi formar ert skalskydd helt baserat på era önskemål.

Vi är din industristängsel leverantör. Vi reparationer och service

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller så du vet att ditt staket alltid håller högsta kvalitet och inte utgör fara för djuren eller dig själv.