Rovdjursstängsel i Nyköping

I syfte att förebygga angrepp från bland annat björn, lo och varg på tamdjur bygger vi rovdjursstängsel av hög kvalitet, som kräver minimalt med underhåll i Nyköping. Vi har både kunskapen och lång erfarenhet och anpassar våra lösningar efter de djur som ska stängas ute i Nyköping.

Sverige och speciellt i Nyköping har många rovdjur som utmanar gårdar med tamdjur på där det ibland saknas stängsel i Norrköping

Ett professionellt rovdjursstängsel kan förebygga angrepp från flera välkända rovdjur, så som varg, lo, björn och räv i Nyköping. Våra stängsel har dessutom minimalt med underhåll och livslängden är lång. Hör av dig till oss så konstruerar vi en lösning som passar er i Nyköping.

Schepler HSS räv staket stängsel hägn inhängning hönor

Kraftfulla konstruktioner av rovdjurstaket i Nyköping

Med en kraftfull konstruktion håller sig djuren på ”rätt” sida av området samtidigt som de inte skadar sig av stängselkonstruktionen. 

Olika former av konstruktioner av rovdjurstaket i Nyköping

Schepler HSS är experter på att konstruera olika former av rovdjurstaket där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet. Stängsel kan se mycket olika ut beroende på vart det sätts upp och vilken form av djur som ska hållas i området.

Reparationer och service av rovdjurstaket i Nyköping

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller så du vet att ditt staket alltid håller högsta kvalitet och inte utgör fara för djuren eller dig själv.