Staket leverantör

I och med att får kan gå ute i stort sett året om kräver fårstaket som tål snö, is och hård vind. Vi är er staket leverantör koncept där vi finns med från mätning och val av material tills kunden är nöjd med det utförda arbetet. Hög kvalitet och säkerhet för både människor och djur är vårt främsta fokus. Vi är den ledande staket leverantör.

Vi din staket leverantör, våra staket tål väder och vind och med högsta kvalitet i fokus på att vara din staket leverantör

Staket kan se olika ut och ha olika konstruktioner, vi formger och skapar ett staket som passar era önskemål och som tar höjd för in och utpasseringar samt, matytor, elektricitet och liknande och som samtidigt är smart uppbyggda så inga djur gör sig illa, vi är din staket leverantör.

Schepler HSS bygga fårhage

Staket leverantör som erbjuder kraftfulla konstruktioner

Med en kraftfull konstruktion håller sig djuren på ”rätt” sida av området samtidigt som de inte skadar sig av hägnkonstruktionen. Även genompassager och grindar konstrueras på sådant sätt att djur inte kan ta sig igenom,

Vi är staket leverantör vi erbjuder olika former av konstruktioner

Schepler HSS är experter på att konstruera olika former av fårstaket där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet. Staket kan se mycket olika ut beroende beroende på vart det sätts upp och vilken form av djur som ska hållas i området.

Staket leverantör, vi erbjuder reparationer och service av staket

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller så du vet att ditt staket alltid håller högsta kvalitet och inte utgör fara för djuren eller dig själv.