Vi är stängsel byggare

Vi är den ledande leverantör av stängsel byggare. Vi rekommenderar val av material och bygger sedan stängsel enligt dina önskemål.Vi erbjuder stängsel byggare!

Kraftfulla konstruktioner av stängsel stängsel byggare

Med en kraftfull konstruktion håller sig djuren på ”rätt” sida av området samtidigt som de inte skadar sig av stängslet. Även genompassager och grindar konstrueras på sådant sätt att djur inte kan ta sig igenom.

Olika former av konstruktioner av stängsel byggare

Schepler HSS är experter på att konstruera olika former av trygga zoner för djur, där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet. Stängsel kan se mycket olika ut men är i grund och botten konstruerade efter olika nivåer av trygghetsstaket.

Reparationer och service av stängsel byggare

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller så du vet att ditt staket alltid håller högsta kvalitet och inte utgör fara för djuren eller dig själv.