Trädgårdsstaket

Vi bygger och tar fram lösningar för trädgårdar som både är estetiskt tilltalande, hållbara och kräver minimalt med underhåll.

Ett trädgårdsstaket kan utformas på en mängd olika sätt och ha olika design och funktionalitet

När vi konstruerar ditt trädgårdsstaket så tittar vi på höjd på staket, val av stolpar, områdets helhetsintryck, vad syftet är med mera för att ge dig det absolut bästa och högkvalitativa staketet på marknaden. 

Schepler HSS trädgårdsstaket hus staket trädgård stängsel bygga

Kraftfulla konstruktioner

Med en kraftfull konstruktion håller sig djuren (eller människor) på ”rätt” sida av området. Även genompassager och grindar konstrueras baserat på det givna ändamålet.

Olika former av konstruktioner

Schepler HSS är experter på att konstruera olika former av stängsel och staket där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet. De kan se mycket olika ut beroende beroende på vart det sätts upp och vad syftet är.

Reparationer och service

Vi gör löpande okulära besiktningar av staket, konstruktion och reparerar de staket som gått sönder samtidigt som vi gärna utför service och underhåll på konstruktionen med jämna intervaller så du vet att ditt staket alltid håller högsta kvalitet och inte utgör fara för djuren eller dig själv.